DOC Mercury se během noci úspěšně vypořádalo s havárií způsobenou přívalovým deštěm