Dnes je den proti násilí na ženách. Bojuje proti zneužívání i domácímu násilí