Den dětí se letos jihočeské policii opravdu parádně vyvedl