Český Krumlov se připravuje na možnou povodeň. V okolí řeky jsou pytle s pískem