České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Synagogu zbořil, Lannu zachránil