Cena dřeva je rekordní. Poptávka v šumavském národním parku převyšuje nabídku