Budějovický soud zakázal firmě JHMD nakládat s majetkem nad 50 tisíc korun