Auta po hrázi Jordánu v centru Tábora neprojedou osm měsíců. Začne rekonstrukce lávky