Asociace online vydavatelů posiluje. Důvodem je postupný růst počtu členů a agendy